Komercijalni uvjeti

Leptan kao Izvršitelj usluge uobičajeno se obvezuje ispostavljati račun, mjesečno, svakog zadnjeg dana u tekućem mjesecu, po cijeni unaprijed dogovorenoj s određenim Naručiteljem za usluge iz Ugovora, Narudžbe ili drugog pravno prihvatljivog oblika poslovne suradnje.

Cijena je sastavljena na bazi kalkulacije koja sadrži:

  1. organizaciju i kontrolu,
  2. izvođenje usluge po standardima primjerene kakvoće,
  3. korištenje vlasite opreme, sredstva i pomagala,
  4. brutto plaće radnika,
  5. porezne obveze i ostala obavezna davanja,
  6. troškovi amortizacije,
  7. troškovi HTZ opreme,
  8. troškovi stručne edukacije osoblja, uključujući i permanentnu edukaciju iz područja zaštite na radu, ostale vrste permanentne edukacije,
  9. troškovi prijevoza,
  10. ostale troškove.

S Naručiteljem usluga se dogovara plaćanje iste, uobičajeno je do 10 dana u tekućem mjesecu, a za protekli mjesec.