Vizija

Na našem razvojnom putu vodio nas je moto:

"UPORNOŠĆU, DOSLJEDNOŠĆU, DISCIPLINIRANOŠĆU, ČUVANJEM POSLOVNE TAJNE, PRAĆENJEM I USVAJANJEM SVJETSKIH TRENDOVA I POSTIGNUĆA DO ZADOVOLJNOG NARUČITELJA."

Da bi moto mogao živjeti u praksi, veliku pažnju kontinuirano posvećujemo izboru, edukaciji osoblja, organizaciji, socijalnoj osjetljivosti, te kontroli. Tehnologija rada primjerena je modernim zahtjevima ekologije i šire društvene zajednice. Korištenjem u radu isključivo repromaterijala, opreme i sitnog inventara s vodopravnom dozvolom naše države, te ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša. Svako gradilište prijavljujemo nadležnom državnom inspektoratu, za svako gradilište vodimo knjigu nadzora.

Zaštita na radu u potpunosti je u skladu sa hrvatskim i svjetskim propisima, uključujući i rad na visini iznad 3 m.

Radnike u zakonskom roku šaljemo na testiranje sposobnosti rada na visini.

Opremu redovito servisiramo kod ovlaštenog servisera, koji u svojoj referentnoj listi ima preko 1300 naručitelja.