"UPORNOŠĆU, DOSLJEDNOŠĆU, DISCIPLINIRANOŠĆU, ČUVANJEM POSLOVNE TAJNE, PRAĆENJEM I USVAJANJEM SVJETSKIH TRENDOVA I POSTIGNUĆA DO ZADOVOLJNOG NARUČITELJA."